Thông báo tăng số lượng ảnh vào vòng bình chọn Online

25/08/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

 

Số:……/

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: tăng số lượng ảnh vào vòng bình chọn Online – Cuộc thi ảnh Novaland Cho Cuộc Sống Bừng Sáng

Kính gửi: Qúy Cư dân và Cộng đồng

Do chất lượng ảnh dự thi rất tốt và đồng đều; sau quá trình chấm giải, Hội đồng Ban giám khảo Cuộc thi ảnh Novaland Cho Cuộc Sống Bừng Sáng đã đồng thuận tăng số lượng ảnh được vào vòng bình chọn online như sau:

  • Số lượng ảnh quy định: 50 ảnh
  • Số lượng ảnh tăng thêm: 09 ảnh
  • Tổng số ảnh được vào vòng bình chọn online: 59 ảnh

Vòng bình chọn online sẽ diễn ra từ 26/8/2017 đến hết 10/9/2017 tại website: www.novalandchocuocsongbungsang.com.vn

Ban tổ chức kính thông báo để Qúy Cư dân và Cộng đồng cập nhật thông tin và nhiệt tình tham gia bình chọn online cho cuộc thi.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Qúy Cư dân và Cộng đồng.

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)