Danh sách các tác giả có ảnh được vào vòng bình chọn online

25/08/2017

Danh sách các tác giả là cộng đồng

STT MDT Họ và tên Số ảnh được chọn
1 CD480 Nguyễn Tấn Tuấn 1
2 CD595 Nguyễn Văn Hợp 1
3 CD604 Nguyễn Xuân Thắng 1
4 CD615 DƯƠNG THỊ THỂ 1
5 CD781 Lê Văn Quân 1
6 CD790 Nguyễn Văn Hoàng 1
7 CD800 Nguyễn Hàn Thiên 1
8 CD845 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1
9 CD885 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1
10 CD906 Nguyễn Văn Phụng 1
11 CD938 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 1
12 CD943 Nguyễn Đình Ri 2
13 CD948 Trần Thị Hà Giang 1
14 CD964 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 1
15 CD997 Nguyễn Vũ Vương 1
16 CD1027 Nguyễn Hoài Văn 1
17 CD1047 Huỳnh Thu 1
18 CD1080 Phan Minh Huân 1
19 CD1085 Trương Thanh 1
20 CD1125 PHẠM MINH GIẢNG 1
21 CD1135 Hoàng Ngọc Hải 1
22 CD1153 Trần Kim Vĩnh Thành 1
23 CD1264 Nguyễn Thanh Vân 1
24 CD1269 Nguyễn Sinh Long 1
25 CD1317 Nguyễn Minh Tân 1
26 CD1322 DƯƠNG CẦM 1
27 CD1330 Ngô quang Phúc 1
28 CD1340 Lê Minh Tân 1
29 CD1344 Lý Phú Tại 1
30 CD1358 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 1
31 CD1373 NGUYỄN NGỌC TÙNG 2
32 CD1388 Huỳnh Pham Anh Dũng 2
33 CD1398 Lò Văn Hợp 1
34 CD1408 nguyễn công lý 1
35 CD1422 TRẦN NGỌC TUẤN 2
36 CD1485 Nguyễn Thanh Tùng 2
37 CD1495 Đỗ Hữu Tiến 2
38 CD1699 Bùi quang Vũ 2
39 CD1744 Trần Thị Ngọc Dung 1
40 CD1759 Lê Hữu Dũng 1

 

Danh sách các tác giả là cư dân

STT MDT Họ và tên Số ảnh được chọn
1 NVL860 PHẠM ĐỨC LONG 1
2 NVL875 Lê Huỳnh Thanh Thảo 2
3 NVL901 Lê Thị Kiều Chinh 1
4 NVL923 NGUYỄN HỮU DUY 2
5 NVL1070 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1
6 NVL1130 NGUYỄN MẠNH TÀI 3
7 NVL1172 Pi Young Tai 1
8 NVL1718 Phạm Khắc Phi Long 1