Đăng Ký Dự Thi

Đã hết hạn nộp ảnh dự thi.
Cảm ơn bạn đã quan tâm chương trình. Vui lòng quay lại theo dõi kết quả và bình chọn ảnh từ ngày 26/8 đến 10/9 nhé